قوانین طراحی سایت

آلبوم وب جهت انجام کلیه امور طراحی سایت و برنامه نویسی تحت وب ، قراردادهای مشخص با مفاد منطبق بر قوانین موضوعه جمهوری اسلامی ایران با مشتریان و اشخاص حقیقی و حقوقی منعقد می نماید. این قوانین در این وبگاه منتشر شده و به روزرسانی می گردد و هیچ توافق شفاهی و کتبی نمی تواند اسناد منتشر شده در این پایگاه را نقض یا رد نماید.

لذا کلیه کاربران و مشترکان سرویس ها ، موظف به رعایت این مفاد بوده و در صورت تخطی کاربران،علاوه و قطع سرویس‌ها ،پیگیری از طریق مراجع ذیصلاح قانونی جهت برخورد با خاطیان، نزد آلبوم وب محفوظ خواهد بود.

اجرای هرگونه قرارداد و پروژه برنامه نویسی و طراحی وب سایت توسط  آلبوم وب، به منزله پذیرش و تائید این قوانین توسط مشترکین سرویس ها و سفارش دهندگان محترم می باشد.

توجه: آلبوم وب می تواند قوانین مرتبط را در هر زمان که بخواهد،از طریق تغییر این سند و سایر قوانین در وب سایت، تغییر دهد.
ما به شما توصیه می‌کنیم که به صورت دوره ای برای اطلاع از این تغییرات، به سایت مراجعه کنید.
پس از هر تغییر شرکت هیچ وظیفه ای در جهت اطلاع رسانی به مشترکان نخواهد داشت و اصل بر پذیرش آن برای کلیه مشترکان خدمات و سرویس ها می باشد.

 

 

بند های قرارداد و قوانین و مقررات

مدت انجام قرارداد

در طول این مدت گزارش پیشرفت پروژه، جهت تایید به طرف قرارداد ارائه خواهد شد که طرف قرارداد باید در بازه زمانی مشخص شده اقدام به تائید یا ارائه نظرات تکمیلی نماید.بدیهی است در صورت عدم دریافت پاسخ از طرف قرارداد در مدت بیشتر از سه روز کاری،برداشت شرکت، تائید موارد گزارش شده خواهد بود.

تعهدات کارگذار

۱- شرکت موظف است موضوع قرارداد را در بازه زمانی مشخص شده و با تایید کارفرما انجام دهد.

۲-هرگونه تقاضای تغییر در عملکرد برنامه که فراتر از تعهدات شرکت در مدت انجام قرارداد باشد با دریافت هزینه و انعقاد قرارداد الحاقی انجام پذیر است.

۳-شرکت متعهد می گردد ناظر فنی پروژه را آموزش داده و ناظر را با کلیه امکانات و نحوه استفاده از سایت آشناسازد.

۴-شرکت تعهدی در قبال ورود تمامی اطلاعات به سایت ندارد و تنها به همان مقدار که در مدت انجام قرارداد آمده است موظف به انجام این کار است.

۵-مسئولیت هرگونه تعدیل و تغییراتی که در کدهای برنامه طرف قرارداد صورت پذیرد، همچنین اشتباهات احتمالی از طرف مدیرسایت که باعث از بین رفتن یا اشکال در سایت گردد به عهده طرف قرارداد بوده و شرکت تعهدی نسبت به رفع آن ندارد.هزینه رفع اینگونه اشکالات طبق تعرفه های روز شرکت و با توافق طرفین در آن زمان احتساب و توسط طرف قرارداد به شرکت پرداخت می شود.

۶-شرکت موظف است با نماینده تام الاختیار طرف قرارداد همکاری و مساعدت کامل نموده و تحویل پروژه را به تائید ناظر فنی طرف قرارداد برساند.

 

تعهدات کارفرما

۱-کارفرما موظف است از تاریخ شروع قرارداد و در طول زمان انجام پروژه،اطلاعات مورد نیاز سایت (از قبیل تصاویر،لوگو،مطالب صفحه اصلی،چارت شرکت و….) را در هر زمانی که شرکت درخواست می کند و در اسرع وقت در اختیار شرکت قرار دهد(هرگونه دیرکرد در ارسال مطالب جزء روزهای کاری قرارداد شامل نمی شود).

۲-طرف قرارداد متعهد می گردد نسبت به پرداخت و تسویه مبلغ پشتیبانی در موعد مقرر اقدام لازم را بعمل آورد و در صورت عدم پرداخت پس از گذشت ۳ روز کاری از تاریخ تحویل سایت، شرکت اختیار مسدود نمودن سایت را دارد.

۳-طرف قرارداد متعهد است در ابتدای قرارداد نماینده تام الاختیار خود را به عنوان ناظر فنی پروژه کتباً به شرکت معرفی نماید.

۴-حفظ رمزها و شناسه های ورود به بخش مدیریت سایت، برعهده کارفرما است.

۵-جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات برعهده طرف قرارداد می باشد، بجز قراردادهایی که پروژه تحقیق و تولید محتوای آنها به عهده شرکت باشد.

۶-پس از تائید قالب وب سایت توسط طرف قرارداد، هرگونه تغییر کلی و ساختاری در ظاهر وب سایت که منجر به طراحی مجدد گرافیکی سایت شود، طبق تعرفه های روز توسط شرکت تعیین شده و طرف قرارداد می بایست هزینه های مزید بر قرارداد را قبل از اعمال تغییرات پرداخت نماید.

۷-طرف قرارداد متعهد میگردد قرارداد را کلاً و یا جزاً به شخص ثالث واگذار ننماید.

حل اختلاف

در مواردی که برای طرفین این قرارداد در تعبیر و تفسیر و یا اجرای کامل یا قسمتی از قرارداد اختلاف نظری بوجود آید،طرفین قرارداد تلاش می نمایند تا از طریق مذاکره موانع را مرتفع نموده و رضایت طرفین حاصل گردد.

کلیه حقوق علمی، مادی و معنوی طرح متعلق به طرف قرارداد می باشد و شرکت پس از کسب اجازه از طرف قرارداد می تواند از نتایج مذکوراستفاده نماید.

 

حقوق،مالکیت مادی و معنوی

کلیه حقوق علمی، مادی و معنوی طرح متعلق به کارفرما می باشد و شرکت پس از کسب اجازه از طرف قرارداد می تواند از نتایج مذکوراستفاده نماید.

شرکت آلبوم وب به دلیل حفظ هسته نرم افزاری تحت هیچ شرایط فضای هاستینگ سایت را در اختیار کارفرما قرار نمیدهد.

اصلاحیه،متمم،مکمل یا تغییر

هرگونه اصلاح یا تغییر در موادی از این قرارداد و پیوستهای مربوطه و یا نیاز به الحاق هرگونه متمم یا مکمل به قرارداد و پیوستها، صرفاً با جلب توافق متعاقدین میسر خواهد بود

فسخ قرارداد

فسخ یک جانبه قرارداد از سوی هر یک از طرفین قابل پذیرش نبوده و فسخ قرارداد به غیر از موارد قانونی و عدم تعهد پرداخت از سوی طرف قرارداد، فقط با توافق طرفین امکان پذیر است.

شرایط خاص

در مواردی که به علل ناشی از شرایط قهری (شرایط خاص) که رفع آن خارج از حیطه توانایی و اقتدار طرفین قرارداد باشد و انجام بخشی از قرارداد و یا تمام آن غیرممکن گردد، در صورت فسخ قرارداد هیچ یک از طرفین حق مطالبه خسارت وارده را نخواهد داشت و اقدامات پس از فسخ از قبیل تسویه حساب با توافق طرفین صورت می گیرد.

گارانتی و پشتیبانی

سایت طرف قرارداد،از لحاظ رفع کلیه اشکالات فنی قابل حل ناشی از خطای برنامه نویسی بصورت رایگان از سوی شرکت گارانتی میگردد.

ضمانت اجرای شرکت این است که وب سایت از کیفیت بالایی برخوردار بوده و عاری از نقص، و وب سایت با استفاده از همه مرورگرهای استاندارد قابل مشاهده باشد و در مدت زمان گارانتی هیچ خطایی در آن دیده نشود.